Ocjena teme:
  • 0 Glas (ova)- 0 Prosječno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fitoterapija (liječenje s biljkama)
#61
Biljni proizvodi s mješavinom trava od djelomično poznatih sastojaka
Ova grupa uključuje brojne lijekove koji se često koriste, a sastojci su samo djelomično poznati

Kineska tradicionalna medicina
Kineska tradicionalna medicina prakticira se približno dvije tisuće godina, a bazirana je na homeostatskom konceptu ravnoteže yin i yanga, 2 aspekta koja su u suprotnosti i u suglasnosti, a njihova neuravnoteženost rezultira bolešću.. Ona uključuje biljnu terapiju, akupunkturu i moksibustiju (ne-iritirajuća kožna terapija). Kineska biljna terapija obuhvaća više od 100 000 zabilježenih tretmana, od kojih je otprilike 80% bila kombinacija biljnih mješavina. Većina mješavina sadrži 4-5 biljaka s 1-2 glavne aktivne komponente (kraljevske biljke). Slijedeće biljne mješavine korištene su kod kroničnih bolesti jetre.

Plantago asiatic
Sjemenje ove biljke sadrži aktivnu komponentu aucubin, koja sprječava replikaciju HBV. Kod pokusa na ljudima dovelo je do 10%-40% smanjenje HBV DNA ali se nakon prestanka terapije nivo vratio na prijašnju razinu.

Biljna medicina 861
Kineska mješavina 861 je vodenasti ekstrakt 10 trava od kojih su glavne Saliva miltiorrhiza, Astragalus membranaceous, i Spatholobus suberectus. Kod pokusa na životinjama, 861 je smanjila prijenos RNA za transformirajući nivo rasta 1 i tipove kolagena I, III i IV. Također sprječava povećanje i uzrokuje apostozu i van i unutar zvjezdastih stanica kod pacijenata s kroničnim hepatitisom. Dva klinička pokusa s 861 kod pacijenata s kroničnom HBV infekcijom pokazali su da smanjuje upalu jetre i fibrozu. Ovi pokusi su originalno objavljeni u Kini ali je nedavno pregled ponovno objavljen u Engleskoj od glavnog istražitelja – dobivene su minimalne informacije o nivou HBV DNA, snazi upalnog procesa ili korištenju alkohola. Usprkos tvrdnjama o antiupalnim efektima, potrebno je izvršiti bolje organizirane kliničke pokuse prije korištenja na pacijentima s kroničnim bolestima jetre.

CH-100
CH-100 je Kineska biljna formula koja sadrži 19 različitih biljaka, a koja se koristi za liječenje kroničnog hepatitisa C. Njena proizvodnja danas je standardizirana, a poznat je kvalitet i kvantitet od svakog sastojka. Kod pokusa na životinjama u hepatitisu izazvanim alkoholom, CH-100 je smanjila proizvodnju TNF od CD4+ stanica. U dvostrukom nasumičnom kontroliranom pokusu kod pacijenata s kroničnim hepatitisom C zabilježeno je poboljšanje nivoa transaminaza u serumu iako nestanak virusa nije postignut. Nacionalni Centar za Komplementarnu i Alternativnu Medicinu (National Center for Complementary and Alternative Medicine) trenutno podržava istraživanje o kombinaciji 10 biljaka (3AR) kod pacijenata s kroničnim HCV koji ne zadovoljavaju kriterije za interferonsku terapiju. Cilj će biti vrednovanje simptoma kao što su umor, kvaliteta života i nivo HCV RNA.
Odgovori
#62
Liv52

Liv 52 je Indijski ayurcedski lijek koji je plasiran specijalno za liječenje jetrenih bolesti. To je biljna formulacija koja se sastoji od bodljikavog kapra (lat. Capparis spinosa), cikorije (lat. Cichorium intybus), arjuna (lat. Terminalia arjuna), Crna Pomoćnica (lat. Solanum nigrum), Stolisnik /lat. Achillea millefolium), Tamaris (lat. Tamarix gallica). Dokazano je na štakorima da štiti od karbon-tetraklorida i oštećenja izazvanih alkoholom te da poboljšava jetrene funkcije kod pacijenata s akutnim virusnim hepatitisom. U kliničkim istraživanjima kod biopsijom potvrđenog alkoholnog hepatitisa, pacijenti su primali ili 1200 mg Liv52 ili placebo. Kumulativno preživljavanje je bilo 74% kod liječene grupe nasuprot 86% kod placebo grupe, a preživljavanje je bilo najmanje kod grupe s uznapredovanom cirozom (53% nasuprot 81%) Dvadeset dva od dvadeset tri smrtna slučaja kod liječene skupine nasuprot 3 od 11 kod kontrolne skupine bili su povezani s komplikacijama prouzročenim krvarenjem.
Rezultati ove studije doveli su do hitnog povlačenja ovog lijeka sa SAD i Europskog tržišta.
Odgovori
#63
Antioksidanti, Imuno Modulatori i dijetalne dopune prehrani
Imunološka disfunkcija je karakteristična osobina puno oblika kroničnih jetrenih bolesti. Kod bolesti jetre prouzročenih alkoholom postoji hiperprodukcija proupalnih citokina kao što su faktori nekroze tumora od perifernih krvnih monocita i jetrenik Kupferr-ovih stanica.
Antioksidanti kao što je vitamin E i glutationski predlijekovi (N-acetil cistein i procistein) sprječavaju proizvodnju citokina. Pacijentima sa stabilnom cirozom kojima je intravenski davan procistein rezultirao je povećanjem nivoa glutationa u krvi i smanjenjem proizvodnje monocita faktora nekroze tumora, interleukina 8 i interleukina 6.
Polifenol dobiven iz zelenog čaja također može imati ulogu imuno-modulatora. Konačno, dijetalne nadopune kao što su S-adenosyl-methionine (SAM) pokazale su kako imaju zaštitnu ulogu hepatotoksičnosti faktora nekroze tumora in vitro te kod laboratorijskih životinja s oštećenom jetrom. Pacijenti s alkoholom oštećenom jetrom moraju smanjiti nivo SAM-a koji može predisponirati smanjenje i disfunkciju mitohondričnog glutationa. Kod dvostukog kliničkog pokusa sa SAM-om (1.2g/dnevno oralno za dvije godine) kod 123 pacijenata s alkoholnom cirozom, sveukupna smrtnost transplantacije jetre bila je 30% u skupini s placebom te 16% u skupini sa SAM-om . Kada su iz analize isključeni pacijenti s napredovalom cirozom, ukupan mortalitet transplantacije jetre se značajno povećao u placebo skupini (29% nasuprot 12%) Ipak, slijedeći sustavan pregled baze podataka uključujući prethodno opisane studije nisu pokazale značajnije prednosti SAM-a na sveukupnu ili jetreno uzrokovanu smrtnost. Ovo naglašava potrebu za više kvalitetno provedenih kliničkih pokusa sa SAM-om kod jetrenih bolesti prouzročenih alkoholom.
Odgovori
#64
Homeopatija

Drugi glavni oblik dopunske i alternativne medicine osim biljne terapije je homeopatska terapija čiji početak nalazimo približno prije 200 godina, a otkrio ju je njemački doktor Samuel Hahnemann. U prošlom desetljeću u SAD je došlo do naglog porasta prodaje homeopatskih proizvoda, od 170 milijuna dolara 1995. godine do 400 miliona dolara 1999. godine. Nedavna anketa provedena na pacijentima oboljelim od hepatitisa C u SAD otkrila je kako 4% njih koristi homeopatske proizvode. Do sada nije provedeno niti jedno kliničko istraživanje o uporabi homeopatskih proizvoda.

Akupunktura

Akupunktura je tretman baziran na Kineskoj tradicionalnoj medicini. Nedavna anketa provedena na 207 pacijenata s HCV infekcijom otkrila je da je 9% pacijenata koristilo akupunkturu kao alternativni oblik liječenja. Na 60 pacijenata s kroničnom HBV infekcijom provedena je studija i primijećena je negativna stopa konverzije HBsAg i HBeAg o pozitivna stopa konverzije anti-HBe. Jedna druga studija je prikazala akupunkturu kao korisnu dopunsku terapiju za otklanjanje postoperativnih bolova kod pacijenata s rakom jetre. Ipak, trenutno ovaj oblik terapije ne može biti preporučen. Dodatna zabrinutost vezana za ovu terapiju je što je uključen povećani rizik prijenosa hepatitisa B i C.
Odgovori
#65
Hepatotoksičnost biljnih proizvoda

Anketa Nacionalnog Instituta za informacije o toksičnosti (National Poison Information Service) provedena u razdoblju 1991-1995 dokumentirala je 785 slučajeva moguće ili potvrđene negativne reakcije na biljne proizvode među kojima je hepatotoksičnost bila najučestalija. U drugoj studiji, 1500 uzastopnih pacijenata koji su uzimali Kineske biljne lijekove zabilježeno je povećanje ALT nivoa, a učestalost je bila 1%.

Teško je dijagnosticirati hepatotoksičnost, a često nije niti zabilježena zbog toga što mnogi pacijenti ne informiraju svoje liječnike o uzimanju istih. Zbog toga je obaveza svih liječnika pitati u ne-prijetećem i nepristranom obliku svoje pacijente o uzimanju dopunske i alternativne terapije.
Veno-oklusivna bolest je poznata nuspojava pyrrolizidine alkaloida kao što su kostriš (lat. senecio), heliotropium, crotalaria i gavez (lat. symphytum). Germander također uzrokuje ozbiljnu hepatotoksičnost i zabranjen je u nekim Europskim zemljama.. Mnoge Kineske biljke su hepatotoksične i poznato je da uzrokuju akutno zatajene jetre. Osim hepatotoksičnosti kliničari također trebaju biti na oprezu zbog potencijalne interakcije između biljnih proizvoda i konvencionalnih lijekova.Zbog usvajanja Dietary Supplement Health and Education Act 1994, biljni proizvodi nisu dobro regulirani od strane FDA (ureda za hranu i lijekove). Nema ni ekvivalenta postmarketing istraživanja za biljke. MEDwatch je program za liječnike, sponzoriran od strane FDA, kako bi se mogli prijaviti proizvodi pod nadzorom FDA uključujući i posebne nutricione nadomjeske. Pacijenti također mogu izvršiti slične prijave preko FDA ureda za te namjene. Konačno, iako Centar za kontrolu oboljenja istražuje hepatotoksičnost pripisanu CAM, mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni. Zavodi za zdravstvo su održavali workshopove za CAM za oboljenja jetre s ciljem povećanja svjesnosti među populacijom i medicinarima i također poboljšanja kvalitete kontrole i istraživanje na ovom području.

Zaključci

Postoji povećanje uporabe CAM ( komplementarna i alternativna medicina ) kod pacijenata s bolešću jetre, a pretpostavlja se da podjednaki broj pacijenata to ne prijavljuje. Liječnici koji se bave bolestima jetre trebaju bolje razumjeti CAM, njegove potencijalne prednosti, nuspojave, i različite interakcije lijekova. Postoji eksperimentalni dokaz koji sugeriraju da CAM proizvodi imaju anti-upalne, anti-oksidacijske i imuno-modularne efekte. No ima tek nekoliko herbalnih RCT proizvoda i ti testovi pokazuju mali ili nikakav utjecaj na ishod (eliminaciju virusa, histologiju, i preživljavanje), iako postoji poneki napredak u količini enzima i subjektivnim mjerenjima. Pomanjkanje standardnih formulacija i dvojbenost aktivnih sastojaka dodatni su problemi u interpretaciji objavljenih radova. Hepatotoksičnost ostaje ozbiljna nuspojava biljnih terapija. Tako da usprkos povećanom korištenju CAM potaknutu nereguliranom industrijom, nije dobro zagovarati CAM pacijentima s bolestima jetre dok se ne pojave daljnji dokazi kvalitetnijih RCT.
Odgovori
#66
REZIME

Ako vas ovo nije zbunilo u vezi s korištenjem alternative ne znam što će  :-[

Ja nakon nekoliko pročitanih knjiga i toliko oprečnih stavova više pojma nemam što je dobro, a što ne.

Smile O0
Odgovori
#67
Svaka cast Ambo.
Za ovaj gore preparat TJ-9 (Xiao-Chai-Hutang/Sho-Saiko-To)

Citiram ovaj tekst iz clanka gore:
Nuspojave TJ-9 su rijetke ali uključuju interstialni pneumonitis (posebno kada se koristi u spoju sa interferonom za liječenje kroničnog hepatitisa) i hepato-toksičnost. Sastojak TJ-9 koji uzrokuje hepato-toksičnost
Saznali su koji sastojak uzrokuje hepatoksicnost ( gore na listi opasnih supstanica se nalazi)zove se:

Bupleurum-------- u Kineskoj medicini se koristi http://en.wikipedia.org/wiki/Bupleurum Ova biljka supstanica je povezana sa vise od jednog slucaja Otrovane jetre osobe koje su na Inteferonu. 74 slucaja su dobili Pneumonitis od njih je 16 umrlo. Bupleurum je glavni sastojak u Sho-saiko-to, drugaciji naziv Xiao chai hu tang
Odgovori
#68
(01-20-2010, 02:49 PM)Ambo link Napisao: REZIME

Ako vas ovo nije zbunilo u vezi s korištenjem alternative ne znam što će  :-[

Ja nakon nekoliko pročitanih knjiga i toliko oprečnih stavova više pojma nemam što je dobro, a što ne.

Smile O0

hahaha I ja se tako osjecam. Zbunjeno. Ali opet sve sto je od vece bitnosti pamtim negdje u glavi. Vise sebe ne nadjem medju proizvodima te svrhe u radnjama.... razmisljajuci humm dobro za jetru kupiti ili ne kupiti.... Ma nista. Sad sam pocela gledati i etikete na svim proizvodima  :bonk:
Koliko sodiuma koliko zeljeza pa vazem. Na to sve pazim da je male masnoce idr... Ovdje te proizvode toliko komplikuju u 3.... Ides da kupis obican kruh. E onda imas 100 vrsta bjelog, 100 vrsta crnog, pa ovih onih zitarica, oblika, tezina, sa dodanom omega, sa dodanim zeljezom, multivitaminima. bla bla... Onda dodjes da kupis slasu vode milione vrsta, okusa, vitamina, minerala... Margarin vise ni ne kupujem bas iz tog razloga .. bez masnoce od maslina, od ..... neki sto smanjuje koresterol.....
Sad mi kupovina uzima dugo vremena ali nadam se da cu se upoznati sa svim dok ne promjene opet nesto....

Ambo i svi mi zbunjeni sa ovakvim ishodima labaratoriskih institucija moramo imati pri umu da su ovi svi testovi radjeni na osnovu krvnih nalaza funkcije jetre AST, ALT .... Kao sto su i oni sami rekli da ove funkcije jetre ne moraju da budu povezane sa stanjem jetre uopste. Kod nekih ljudi sa vecim ostecenjem jetre su ovi nalazi u granicama normale ... Kako oni podizu i proglasavaju opasnu biljku ili substanicu nazalost kad neko umre, razboli se ili otruje sa njom. Dodatnim provjerama traze daljnja istrazivanja... Ostale ljekove alternative za jetru istrazuju da bi dosli do boljek lijeka ili pomagaca trenutnoj terapiji. Svi mi bi bili sretni a i oni da se nadje neka magicna biljka koja ce da smanji troskove drzavnog budjeta..... Nisu oni protiv alternative kao sto ljudi pricaju svasta. Pa i oni sami u svim ljekovima koriste i sami sastojke svih biljki i substanica...Tako su valjda dosli i do Inteferona zivotinjskim ili biljni putem ali i Ribavarinom naravno uz pomoc hemije koja opet dolazi substanica iz necega.....
Odgovori
#69
"Sve sto radite, RADITE NA VLASTITU ODGOVORNOST jer ne želim i ne mogu biti odgovoran za rješavanje dijagnoze i liječenja
Čaj za HEPATITIS
Lecenje: . ."

Ovako standardno izgleda recept jednog travara

No coment

:fucka: :fucka: :fucka:

Odgovori
#70
Ivana

Mislim da svi jesmo svjesni da eliksira nema

Pošteno nam je rečeno kakve su nam šanse za izliječenje
Poznate su nam preporuke za zdrav život, kvalitetnu i pravilnu prehranu
Ono što dokazano djeluje  je naša terapija, no znamo da nema 100% učinka
To treba tako prihvatiti
Tražit ćemo svakako dalje, no ne kao ovce slijediti svakog tko kaže "ja imam eliksir"


Pozdrav Smile O0 Smile
Odgovori


Skoči:


Korisnika pretražuje ovu temu: 1 Gost(iju)